Czy możemy
Ci pomóc?

Jesteśmy dla Ciebie. Po prostu skontaktuj się z nami

Kontakt

Industrie- und Handelskammer Chemnitz
(Izba Przemysłowo-Handlowa w Chemnitz)

Straße der Nationen 25
09111 Chemnitz

P.O. Box 464, 09004 Chemnitz

reprezentowana przez:
Präsident Dieter Pfortner,
Hauptgeschäftsführer Hans-Joachim Wunderlich

Telefon: +49 371 6900-0
Fax: +49 371 6900-19 1565

E-Mail: chemnitz@chemnitz.ihk.de
Internet: https://www.chemnitz.ihk24.de

W celu bezpiecznej i poufnej komunikacji prosimy o korzystanie z naszego adresu.
E-mail: chemnitz@chemnitz-ihk.de-mail.de

Industrie- und Handelskammer Chemnitz jest korporacją prawa publicznego.
Podlega pod nadzór prawny Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, Wilhelm-Buck-Straße 2, 01095 Dresden, Telefon +49 351 564-0.

Internetowy system rozstrzygania sporów zgodnie z art. 14 ust. 1 Rozporządzenia (UE) nr 524/2013 (ODR);

Komisja Europejska oddaje do dyspozycji platformę dla rozstrzygania sporów internetowych (ODR), którą można znaleźć pod:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Nie jesteśmy z definicji gotowi ani zobligowani do brania udziału w postępowaniu o rozstrzyganie sporów przed organem mediacyjnym ochrony praw konsumenta.

To impressum jest obowiązujące także dla:
https://www.xing.com/companies/ihkchemnitz